Warunki uczestnictwa w kursie

W kursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Uczestnik kursu nie musi mieć żadnego doświadczenia związanego z masażem.

Warsztaty dla zaawansowanych skierowane są do osób, które ukończyły kurs podstawowy.

Liczba miejsc jest ograniczona i różni się w zależności od lokalizacji

Uczestnik zobowiązuje się do niepicia alkoholu oraz nieprzyjmowania środków odurzających/zmieniających świadomość podczas trwania kursu/warsztatu.

Uczestnik kursu zobowiązuje się przestrzegać zasad wzajemnego szacunku.

Uczestnik kursu zobowiązuje się dbać o przestrzeń i sprzęty, w której odbywa się kurs.

Uczestnik kursu odpowiedzialny jest za własne zdrowie psychofizyczne. Jeśli istnieje cokolwiek, co ma znaczenie dla zdrowia uczestnika – należy to zgłosić, zapisując się na kurs.

Dyplom ukończenia kursu masażu uczestnik otrzymuje po ukończeniu całego kursu

Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Warunki rozliczenia:

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie formularza jest wpłata zadatku w kwocie 2369 PLN / 800 € druga rata dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu , ewentualnie  całość kwoty za kurs 4369 PLN / 1369 €. Numer konta podany przy rejestracji. Rezerwacja miejsca następuje po zarejestrowaniu wpłaty zadatku. Liczy się kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek można przenieść na poczet innej edycji kursu, która będzie miała miejsce w przeciągu  roku. W przypadku odwołania udziału,na mniej niż 40 dni przed kursem, zadatek nie jest zwracany i nie można go przenieść na poczet innej edycji.

Opłata za kurs i pobyt nie podlega zmianie w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń i zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych przez Uczestników pieniędzy, które wpłynęły od nich na konto Organizatora. W tym przypadku Organizator nie pokrywa innych kosztów poniesionych przez Uczestników.

Dane osobowe:

Zapisując się na kurs/warsztat przekazujesz dobrowolnie swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących wydarzenia. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.